Privacy en cookie statement

Privacy en cookie statement

100% eerlijk

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Privacy en cookie statement

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Servero Nederland. U dient zich ervan bewust te zijn dat Servero Nederland niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Servero Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacy statement leest u welke gegevens dit zijn, wat wij daarmee doen, op basis van welk grondslag we dit doen en wat uw rechten zijn.  

Soort gegevens

Servero Nederland verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Daarnaast verwerkt Servero Nederland uw contactgegevens die u invoert op de website om informatie op te vragen, aanmelding nieuwsbrief of bestanden te downloaden. De gegevens (naam, adres, emailadres, telefoonnummer, informatie en/of fotobestanden) die u met ons deelt via het contactformulier worden door ons opgeslagen.  

Doelen voor verwerking

Servero Nederland verwerkt uw gegevens op basis van het grondslag ‘Toestemming betrokkene’. Daarnaast op basis van het grondslag ‘Gerechtvaardigd belang’ (Artikel 6.1 AVG) ten behoeve van direct marketing.  

 1. Om te analyseren hoe vaak de website www.servero.nl wordt bezocht en welke pagina’s er worden bezocht. Dit doen we om de website te verbeteren en te optimaliseren. Hiervoor gebruiken wij  Google Analytics. Om dit mogelijk te maken wordt er een cookie opgeslagen op uw systeem. Tracking cookies worden alleen geplaatst als u daar expliciet mee akkoord gegaan bent. 
 2. Om te analyseren op welke manier de website www.servero.nl wordt bezocht en hoe de informatie op de website wordt geraadpleegd of gelezen. Dit wordt gedaan door het monitoren van het websitebezoek en het klikgedrag. Hiervoor gebruiken wij de analyse software van Google Analytics. Dit doen we om de content en de structuur van de website te verbeteren. Om dit mogelijk te maken wordt er een cookie opgeslagen op uw systeem. 
 3. Om u de gevraagde informatie toe te sturen, het gevraagde bestand beschikbaar te stellen als download, u een nieuwsbrief toe te sturen of om uw vraag te kunnen beantwoorden.  
 4. Om u te informeren over consumentenacties, de geldende actievoorwaarden en eventuele prijswinnaars.

Bewaartermijn

Servero Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd. 

Uw rechten 

Servero Nederland streeft naar volledige transparantie in de gegevens die wij van u verwerken. U kunt zich beroepen op de onderstaande wettelijke rechten: 

 • Recht op informatie (Artikel 13 AVG) : als betrokkene heeft u het recht om aan Servero Nederland te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt. 
 • Inzagerecht (Artikel 15 AVG): als betrokkene heeft u het recht om te controleren of, en op welke manier uw gegevens worden verwerkt. 
 • Correctierecht (Artikel 16 AVG): als u meent dat uw gegevens niet juist zijn geregistreerd, dan heeft u het recht uw gegevens door Servero Nederland te laten corrigeren. 
 • Recht om vergeten te worden (Artikel 17 AVG): als u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te laten verwerken, heeft u ook het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.  
 • Recht op beperking van de gegevens die van u worden verwerkt (Artikel 18 AVG): als betrokkene kunt u Servero Nederland verzoeken om de gegevens tijdelijk niet te verwerken, in afwachting van een beroep op een ander recht. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Artikel 20 AVG): als betrokkene kunt u Servero Nederland verzoeken om de gegevens te verstrekken aan een andere partij in een algemeen geaccepteerd digitaal formaat.  
 • Recht op bezwaar (Artikel 21 AVG): u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Servero Nederland zal hieraan voldoen. 
 • Recht op bezwaar voor geautomatiseerde verwerking (Artikel 22 AVG): u hebt het recht om bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd samenstellen van uw klantprofiel. Servero Nederland zal hieraan voldoen.  

Om gebruik te maken van uw rechten dient u een verzoek in bij Servero Nederland. Dit verzoek kan zowel schriftelijk via de e-mail ingediend worden. Servero Nederland heeft twee weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen twee weken zal Servero Nederland laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-van-verzet. Aan de hand van een verzoek kan de Servero Nederland aanvullende informatie aan u vragen om zeker te zijn van uw identiteit. 

Cookies uitzetten

Zoals u hebt gelezen maken wij gebruik van cookies om registraties te kunnen doen. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op uw pc, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. De website kan deze informatie bij een later bezoek weer herkennen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Dit stelt u in staat om de eerder genoemde registraties tegen te gaan. 

Delen van uw gegevens met derden

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij daar een juridisch grondslag voor is. Uw data wordt opgeslagen op servers binnen de Europese Unie, behalve de registraties via Google Analytics. Deze gegevens worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In enkele gevallen kunnen uw gegevens intern gedeeld worden binnen Servero Nederland. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en op de huidige privacy wetgeving. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en/of wijzigingen in wetgeving kunnen leiden tot wijzigingen in deze in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Vragen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 
Servero Nederland
Postbus 15
4190 CA Geldermalsen
consumentenservice@servero.nl